نویسنده = محمد مهدی حسین زاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 141-152

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ میلاد رستمی


2. پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 21-38

خه بات درفشی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ صدرالدین متولی؛ ایمان خاکپور