نویسنده = عباسعلی آروین
تعداد مقالات: 3
2. اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 47-67

عباسعلی آروین؛ امیر حسین حلبیان؛ محسن بهارلو


3. بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 43-60

عباسعلی آروین؛ غلامعلی مظفری؛ جلال نوروز باقری