نویسنده = غلامعلی مظفری
تعداد مقالات: 4
1. برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 75-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


4. بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 43-60

عباسعلی آروین؛ غلامعلی مظفری؛ جلال نوروز باقری