نویسنده = داریوش رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 17-30

داریوش رحیمی؛ جواد موریان زاده