نویسنده = غلامرضا براتی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 91-108

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ عایشه شامخی؛ عباسعلی داداشی رودباری


2. واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 77-88

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ رقیه سلیمی


3. روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-78

غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ علیمحمد مرادیان