بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی
1. بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی

مژگان انتظاری؛ زهرا پوررحیم نجف آبادی؛ شیما وثوقی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.21696.1306

چکیده
  بحران آب در کشور ما و به تبع آن برداشت بی­رویه از آب­های زیر­زمینی باعث شده است که شناسایی مناطق آسیب­پذیر آبخوان و مدیریت بهره­برداری از منابع آب و کاربری اراضی به­عنوان یکی از ضرورت­های ...  بیشتر
بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات
2. بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات

لیلا گرجی؛ جواد طباطبایی؛ اکبر قاضی فرد؛ مژگان انتظاری

دوره 8، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.20752.1279

چکیده
  یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان و مدیریت بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی است. نیترات به عنوان یکی از شاخص‌های شیمیایی آلودگی آب از دیرباز ...  بیشتر
ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA
3. ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA

مژگان انتظاری؛ فاطمه خدادادی

دوره 6، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3142

چکیده
  فرسایش خاک یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان محسوب می شود و تأثیرات مخربی به تمام اکوسیستم های طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد لذا یافتن راه حل های سریع و به موقع الزامی به نظر ...  بیشتر