نویسنده = محسن جامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 117-144

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی


2. هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 17-28

محسن جامی؛ علی اصغر مریدی فریمان؛ مجتبی مهرپویان؛ غلامرضا مظلوم