نویسنده = بهلول علیجانی
تعداد مقالات: 5
1. پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 197-216

احمد حسینی؛ بهلول علیجانی؛ یدالله واقعی


2. الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 1-14

مصطفی فلاحی خوشجی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


4. کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 117-138

حسن فرج زاده؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


5. روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-78

غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ علیمحمد مرادیان