نویسنده = سید آرمان هاشمی منفرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 123-144

محسن دهقانی درمیان؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد