نویسنده = فاطمه زارع
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد)

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 15-32

محمد شریفی پیچون؛ فاطمه زارع؛ کاظم طاهری نژاد