نویسنده = وحید صفریان زنگیر
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 179-198

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


2. تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 89-106

رئوف مصطفی‌زاده؛ وحید صفریان‌زنگیر؛ خدیجه حاجی


3. پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 37-62

بتول زینالی؛ وحید صفریان زنگیر