نویسنده = سیدابوالفضل مسعودیان
تعداد مقالات: 3
1. رفتار زمانی – مکانی جزیره ی گرمایی کلانشهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

سیدابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری


3. ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 33-46

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی