نویسنده = محمد غلامی
تعداد مقالات: 2
1. ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 101-114

محمد غلامی؛ مهدی احمدی