نویسنده = ابراهیم نوحانی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 99-116

ابراهیم نوحانی؛ فریبا دارابی؛ ادریس معروفی نیا؛ خه بات خسروی