نویسنده = عبدالرضا پرتابیان
تعداد مقالات: 2
1. نقش تکتونیک در تکامل آتشفشان تفتان، جنوب شرق ایران

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 0-0

عبدالرضا پرتابیان؛ مهدیه فتاحی مقدم؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ حبیب بیابانگرد


2. استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 1-16

عبدالرضا پرتابیان؛ صمد فتوحی؛ حامد ریگی