نویسنده = حامد ریگی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 1-16

عبدالرضا پرتابیان؛ صمد فتوحی؛ حامد ریگی