نویسنده = فرزانه ساسان پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 103-122

فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ مجید افسر؛ شراره سعیدپور