نویسنده = جواد بذرافشان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

زهرا کیخا؛ جواد بذرافشان؛ سیروس قنبری؛ عالمه کیخا


3. ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 1-20

علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ جلال الدین وثوقی حمزه خانلو؛ علی بدری