نویسنده = یونس غلامی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 61-74

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ احمد علی بیگی