نویسنده = عباس احمدی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 1-14

عباس احمدی؛ حمید ترنج زر؛ آزاده کاظمی