نویسنده = فرشاد علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 175-194

فرشاد علیزاده؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند