نویسنده = داریوش یاراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 69-88

سعید بساطی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی