نویسنده = علی اکبر مومنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 95-110

سیده محدثه موسوی؛ هادی جعفری؛ علی اکبر مومنی؛ جهانگیر سپهری