کلیدواژه‌ها = رگرسیون خطی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 241-258

مجید منتظری؛ راضیه فنایی