کلیدواژه‌ها = مدل RegCM4
تعداد مقالات: 2
1. اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 69-88

سعید بساطی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی


2. پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 57-75

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مهدی نارنگی فرد