کلیدواژه‌ها = شار رطوبت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 47-68

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی


2. واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 77-88

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ رقیه سلیمی