کلیدواژه‌ها = تحلیل همدیدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 37-52

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ فاطمه قادری


2. تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 31-48

میربهروز ذکی زاده اوماسلان علیا؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصر زاده؛ مهری اکبری