کلیدواژه‌ها = تگرگ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 37-52

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ فاطمه قادری