کلیدواژه‌ها = نوسانات اقلیمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 47-67

عباسعلی آروین؛ امیر حسین حلبیان؛ محسن بهارلو