کلیدواژه‌ها = غرب ایران
تعداد مقالات: 6
1. پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 59-74

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ ابوالفضل مسعودیان


2. اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 69-88

سعید بساطی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی


3. تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 169-188

مصطفی کریمی؛ سیف اله کاکی


4. تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 47-68

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی