کلیدواژه‌ها = گسل سراوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 117-144

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی