سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر
1. سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر

مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد؛ سید علی طباطبایی

دوره 6، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3148

چکیده
  تغییرات آب و هوایی اثرات زیادی بر معیشت خانوارهای کشاورز دارد که امنیت غذایی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. هدف این مطالعه بررسی روش­های سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی، همچنین نقش آن در امنیت ...  بیشتر