کلیدواژه‌ها = تابع مفصل گامبل
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 87-102

ساناز زراعتی؛ محمد ذونعمت کرمانی