کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش)

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 137-154

مرتضی قیصوری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی