کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 4
1. آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 25-42

بهروز ساری صراف؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ اکرم والائی؛ وحیده ابطحی


2. ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 13-28

مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ خه بات خسروی؛ تریفه ادریسی


4. تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-16

منوچهر فرج زاده؛ کلثوم احمدیان