کلیدواژه‌ها = تولید رسوب
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 1-22

سید اسداله حجازی؛ مهدی احمدی؛ هیمن شهابی