کلیدواژه‌ها = مخاطرات محیطی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین الگوی مورفولوژیک نمای مدارس در جهت کنترل نفوذ گرد و غبار (نمونه موردی: دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

فاطمه فرخیان؛ بهزاد وثیق؛ محمد دیده بان


2. ارزیابی خطر زمین‌لرزه و پهنه‌بندی مخاطرات ‌محیطی مرتبط با آن در محدوده بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری؛ سلمان سوری


3. شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 19-40

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ روح الله صیدی


4. تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 1-18

زهرا کیخا؛ جواد بذرافشان؛ سیروس قنبری؛ عالمه کیخا


5. تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 245-266

علی شماعی؛ حجت میرزازاده