کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
تعداد مقالات: 4
1. برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 21-38

کرامت نژاد افضلی؛ محمد رضا شاهرخی؛ فاطمه بیاتانی


2. برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 1-22

سید اسداله حجازی؛ مهدی احمدی؛ هیمن شهابی


3. ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE)

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 163-180

خلیل حبشی؛ شاهین محمدی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی