بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)
1. بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)

مهران مقصودی؛ مرضیه بذرافکن؛ یاسر حسن زاده؛ عبدالنبی حسین پور؛ عباس درخشان

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.20312.1256

چکیده
  ایران جزو 10 کشور اول مستعد وقوع مخاطرات طبیعی دنیا است. ازجمله راهکارهای اساسی به عنوان ابزاری کار آمد در جهت کاستن از مخاطرات فوق، شناسایی عوامل دخیل در ایجاد مخاطرات و پهنه بندی میزان خطر است. پژوهش ...  بیشتر
بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی
2. بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی

مژگان انتظاری؛ زهرا پوررحیم نجف آبادی؛ شیما وثوقی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.21696.1306

چکیده
  بحران آب در کشور ما و به تبع آن برداشت بی­رویه از آب­های زیر­زمینی باعث شده است که شناسایی مناطق آسیب­پذیر آبخوان و مدیریت بهره­برداری از منابع آب و کاربری اراضی به­عنوان یکی از ضرورت­های ...  بیشتر
تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر
3. تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر

مهدی فیض اله پور؛ خالق احمدی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.21872.1313

چکیده
  یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی، فرسایش کناره رودخانه می­باشد که سالانه باعث خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسیاری می­شود. لذا در این تحقیق از مدل  BSTEM در جهت شناسایی و برآورد فرسایش کناره رودخانه ...  بیشتر
ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله
4. ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ احمد علی بیگی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.22264.1323

چکیده
   بافت­های فرسوده شهری دارای مشکلات متعددی در زمینه­ های کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند که زندگی ساکنان در این‌گونه بافت‌ها را با مشکلات روبه‌رو ساخته است. در موجودیت بافت­های فرسوده ...  بیشتر
استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون)
5. استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون)

محمد شریفی پیچون؛ کمال امیدوار؛ کوثر متذکر

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22519.1336

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی سیل‌خیزی حوضه آبخیز مارون بوده که در طول سال های گذشته سیلاب‌های نسبتا شدیدی در آن رخ داده است. در ابتدا دبی حداکثر لحظه‌ای زیر حوضه‌ها تعیین و با کمک نرم افزار P10 و تحلیل فراوانی ...  بیشتر
بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران
6. بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران

مهدی صداقت؛ حسن حاجی محمدی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23530.1366

چکیده
  در کار حاضر نقش ناوه پارسی و جت تراز پایین در تشدید باد شمال به عنوان عامل اصلی تشکیل طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران بررسی شده است. به این منظور معیارهای کاهش دید افقی به کمتر از 1000متر ...  بیشتر
ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان
7. ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان

سیمین شجاعی باغینی؛ رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.24078.1377

چکیده
  این پژوهش به بررسی گسترش آلودگی عناصر نادر، یونهای جزئی نیتریت، نیترات، آمونیوم و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی در مناطق جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان در استان کرمان می پردازد. بدین منظور در مردادماه ...  بیشتر
بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان
8. بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان

حسین سرگزی؛ مجید اونق؛ حسین بارانی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 131-148

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.25122.1407

چکیده
   مفهوم بیابانزائی به از دست دادن خدمات اکوسیستم بدلیل تاثیر آشفتگی­های انسانی و یا تغییرات اقلیمی در اکوسیستم­های مناطق خشک مرتبط است. بیابان زایی بسته به پیشران و شرایط جغرافیایی، می تواند باعث ...  بیشتر
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم)
9. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم)

مینو احمدیان؛ بهروز سبحانی؛ سعید جهانبخش اصل

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 149-164

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.25340.1410

چکیده
  آب و امنیت غذایی چالش­های جدی در مطالعات تغییر اقلیم محسوب می­شوند. چراکه هر دو عامل به‌شدت از این پدیده تأثیر می­پذیرند. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سیب در ...  بیشتر
شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان
10. شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 165-188

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.25405.1413

چکیده
  واکاوی آمار بلندمدت رخداد گردو غبار استان خوزستان نشان می‌دهد که این استان از60 سال گذشته با پدیده گردو غبار مواجه بوده است اما طوفان های گردوغبار فراگیر با پوشش مکانی بیش از 50 درصدی و حداقل تداوم زمانی2 ...  بیشتر
ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد
11. ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد

علی حسینی؛ فرشیده امیدواری؛ علیرضا فلاحی؛ زهرا اهری؛ شریف مطوف

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 189-208

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.26193.1436

چکیده
  از شرایط حیات محلات در شهر، وجود زیرساخت­های تأسیساتی چون آب، فاضلاب، برق، گاز و ... می­ باشد. وجود نقصان در عملکرد هر بخش از این تأسیسات، موجب خدشه‌دار شدن زندگی در محله می­ شود و  آسیب‌پذیری کل ...  بیشتر
مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم
12. مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم

علیرضا بافنده زنده؛ لیلا حاجی حتملو؛ ناصر دانای نعمت آباد

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 209-232

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.26081.1437

چکیده
  اگر چه دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران، دومین دریاچه شور جهان و بیستمین دریاچه بزرگ جهان است و از نظر آب و هوایی متعادل کننده هوای محیط زیست منطقه می‌باشد، اما در چند دهه اخیر رو به زوال گذاشته ...  بیشتر
تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد
13. تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد

الهام بوستان؛ علیرضا فرخ نیا؛ بهار موسایی سنجرئی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 233-248

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.26072.1440

چکیده
  موقعیت زمین‌شناسی و گسل‌های ایران، در طول تاریخ باعث رویداد زمین‌لرزه‌های ویرانگر در این کشور شده است . ارزیابی خطر لرزه ای شهر تهران به عنوان پایتخت و مناطق حومه آن به دلیل تأثیر‌گذاری مستقیم بر شهر ...  بیشتر
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از ماتریس RIAM و لئوپولد ایرانی (مطالعه موردی: روستای تنگاری شهر یاسوج)
14. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از ماتریس RIAM و لئوپولد ایرانی (مطالعه موردی: روستای تنگاری شهر یاسوج)

بهرام ایمانی؛ کلثوم یارمحمدی؛ زهره اسدپور

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 249-268

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.27155.1455

چکیده
  توسعه اقتصادی با تأکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیر اصولی از محیط زیست، توسعه پایدار را با خطرات جدی مواجه ساخته است. آلودگی آب و هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت ...  بیشتر
اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه
15. اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه

علی مهرابی

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 269-284

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.27299.1459

چکیده
   گاز رادون یکی از عوامل اصلی سرطان ریه محسوب می­شود، انتشار این گاز در منابع آبی می­تواند باعث مخاطرات زیست محیطی عمده­ای شود. هدف از این تحقیق اندازه­ گیری غلظت گاز رادون محلول درآب­های زیرزمینی ...  بیشتر