شماره جاری: دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1، بهار 1399 
9. نقش تکتونیک در تکامل آتشفشان تفتان، جنوب شرق ایران

صفحه 0-0

عبدالرضا پرتابیان؛ مهدیه فتاحی مقدم؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ حبیب بیابانگرد


11. واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش در گستره ی ایران زمین

صفحه 0-0

زهرا حجازی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ علیرضا کربلائی درئی؛ میثم طولابی نژاد