مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  
1. مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  

سید علی المدرسی؛ محمد رضا جواهری؛ محمد علی فتاحی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2012.2440

چکیده
  با توجّه به رشد جمعیّت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعة شهر ها و کشورها را دچار وقفه نماید. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این پدیده، ...  بیشتر
بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل
2. بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل

علی احدزاده؛ فریبا اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2013.2452

چکیده
    دریاچه شورابیل در محدوده شهر اردبیل و نسبت به شهر ، در بلندی قرار گرفته و به صورت یک حوضه بسته رسوبی در یک ناودیس نامتقارن کم عمق، در کوهپایه­های جنوب شهر اردبیل قرار دارد. این دریاچه به عنوان ...  بیشتر
شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S
3. شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S

سید علی المدرسی؛ علیرضا دلاور

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1392، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2013.2458

چکیده
  کشورایرانبهدلیلتنوعاقلیمیزیاد،همیشهدرمعرضخطراتطبیعیمختلفیبودهاست. یکیازاینبلایا،سقوطبهمندر مناطقبرف خیزاستکهدرجایخود،آسیب­هایقابلتوجهیرابرپیکرةاقتصادیواجتماعیکشورتحمیلکردهاست.  لذاتهیه­ینقشه­هایبرایتعیین ...  بیشتر
تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران
4. تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران

منوچهر فرج زاده؛ کلثوم احمدیان

دوره 3، شماره 4 ، بهار 1393، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2014.2464

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده های روزانه بارش سی ایستگاه سینوپتیک با طول دوره­ی آماری مشترک چهل سال، شاخص SPI، به تفکیک 5 سری زمانی 3, 6, 12, 24 و 48 ماه به بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی با سه مشخصه­ی ...  بیشتر
تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک
5. تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک

مهدی زارع؛ سید احمد هاشمی؛ رویا رحمانی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2471

چکیده
  موقعیت ایران که بر روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار گرفته، به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان بشمار می­رود. جزیره خارک بخشی از کمربند چین خورده-رانده زاگرس واقع در حاشیه شمال شرقی پلیت عربی است. در این مقاله ...  بیشتر
ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج
6. ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج

غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی؛ زهرا تقی زاده

دوره 4، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2520

چکیده
       برای مطالعة خشکسالی روش‌های مختلفی وجود دارد. روش تحلیل داده‌های بارندگی، جزو عمومی روش های تحلیل خشکسالی به شمار می رود؛ لذا پیش‌بینی دقیق و پیش از وقوع بارش می تواند شرایط را برای ارزیابی ...  بیشتر
ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی)
7. ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی)

فرح سعادت هالک؛ علی کاوسی رحیم؛ محبوبه بنی فاطمی

دوره 5، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2652

چکیده
       در این تحقیق، ابتدا غلظت ذرات معلق در هوای محیط در محل سایت انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در شهر مشکین‌دشت استان البرز در دو محدودة PM10و PM2.5 نمونه‌برداری و اندازه گیری شد. ...  بیشتر
استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان
8. استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان

عبدالرضا پرتابیان؛ صمد فتوحی؛ حامد ریگی

دوره 5، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2774

چکیده
  در این مطالعه به پهنه بندی خطر زلزله در استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. ابتدا تمامی این ساختارهای فعال، شناسایی و به همراه کاتالوگ لرزه ای مربوط به بازه زمانی 2014-1900 و زلزله های تاریخی مورد تجزیه ...  بیشتر
تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان
9. تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان

داریوش رحیمی؛ جواد موریان زاده

دوره 5، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2782

چکیده
  بیماری مالاریا از جمله بیماری های است که شیوع آن با عناصر اقلیمی مرتبط می باشد.در این مقاله تاثیر عناصر اقلیمی و پدیده انسو بر این بیماری در استان کرمان بررسی شود.داده هاشامل دما، رطوبت نسبی ، بارش ، شاخص ...  بیشتر
بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS
10. بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS

صیاد اصغری سراسکانرود؛ زینب دولتشاهی

دوره 5، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2844

چکیده
  محدوده مطالعاتی این تحقیق شهر خرم‌آباد می‌باشد داده‌های این تحقیق 23 حلقه چاه و چشمه در سطح شهرستان خرم‌آباد در بازه زمانی 1381 تا 1392 که به‌صورت فصلی می‌باشد. اطلاعات و آمار مربوط به عناصر شیمیایی موجود ...  بیشتر
ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل)
11. ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل)

علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ جلال الدین وثوقی حمزه خانلو؛ علی بدری

دوره 5، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2016.2876

چکیده
  ضعف بنیان‌‌های ساختاری نقاط روستایی کشور، از دیر باز جزو موانع توسعه یافتگی این سکونتگاههای انسانی به شمار آمده است. در این میان بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون سیل وزلزله بیشترین لطمه را بر این پیکر ...  بیشتر
بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه
12. بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه

کمال امیدوار؛ مهدی محمودابادی؛ سعید الفتی؛ خدیجه مرادی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2877

چکیده
  در پژوهش حاضر وقوع امواج گرمایی با تداوم‌های مختلف در استان کرمانشاه به کمک زنجیره مارکوف و آمار بلندمدت 20 ساله دمای بیشینه روزانه دوره آماری (1372-1391) انجام شده است. داده‌های آماری بیشینه دمای روزانه ...  بیشتر
ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM
13. ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM

احمد انصاری لاری؛ مریم انصاری

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2965

چکیده
  شدت فرسایش با استفاده از فناوری برآورد فرسایش (که همان مدل های فرسایشی هستند) ارزیابی می گردد. هدف از این تحقیق، به دلیل احداث سد بر ری رودخانه گابریک، برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب در حوضه آبریز گابریک ...  بیشتر
ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی
14. ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی عوری؛ خه بات خسروی

دوره 7، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3120

چکیده
  سیل می‌تواند تأثیر مخربی بر حوضه‌های آبخیز و زندگی انسان داشته باشد، بنابراین برای مدیریت سیل نیاز به آگاهی از وضعیت مناطق سیل‌گیر می‌باشد. این تحقیق جهت ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با وسعت ...  بیشتر
الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران
15. الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

مصطفی فلاحی خوشجی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده

دوره 6، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3141

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بحران‌های که جوامع را تحت تأثیر قرار می­دهد، تغییرات اقلیمی می­باشد و باعث تشدید مخاطره‌های آب و هوایی می­شود. در این میان ابرها و پارامترهای اقلیمی وابسته به آن‌ها نیز به‌عنوان ...  بیشتر
بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم
16. بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم

یوسف علی پور؛ زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ محمد سلیقه

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3206

چکیده
  پرفشار جنب حاره آزور بارزترین و دائمی‌ترین سیمای گردش وردسپهری در منطقه جنب حاره نیمکره شمالی و ایران به شمار می‌رود. بررسی آثار و منابع منتشرشده در رابطه با تغییرات پرفشار جنب حاره‌ای نشان می‌دهد ...  بیشتر
کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391)
17. کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391)

جواد درویشی خاتونی؛ فروغ عباساقی؛ علی محمدی

دوره 6، شماره 14 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3266

چکیده
  پدیده گرد و غبار بدلیل خشکسالی های اخیر سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و خسارات فراوان در زمینه کشاورزی، صنعتی و حمل و نقل در استان خوزستان گردیده است. مطالعه ژئوشیمیایی ذرات گرد و غبار به منظور تعیین منشاء ...  بیشتر
برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)
18. برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)

اباذر اسمعلی عوری؛ یداله میرزایی؛ عقیل مددی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.18104.1137

چکیده
  برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبخیز بدون آمار رسوب یکی از مسائل اساسی بوده و استفاده از روش‌های تجربی را لازم می‌نماید تا داده‌های حاصل بتواند مبنایی برای برنامه‌‌ریزی‌های مدیریتی واقع ...  بیشتر
برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M
19. برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M

سید اسداله حجازی؛ مهدی احمدی؛ هیمن شهابی

دوره 7، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.17056.1073

چکیده
  فرسایش خاک امروزه یکی از خطرات جدی برای منابع طبیعی هر کشور محسوب می‌گردد و در بسیاری از مناطق جهان و نیز ایران فرسایش یکی از مخاطرات طبیعی تلقی می‌گردد. امروزه وجود سامانه‌های دقیق و مدل‌های ریاضی ...  بیشتر
بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)
21. بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)

مهران مقصودی؛ مرضیه بذرافکن؛ یاسر حسن زاده؛ عبدالنبی حسین پور؛ عباس درخشان

دوره 8، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.20312.1256

چکیده
  ایران جزو 10 کشور اول مستعد وقوع مخاطرات طبیعی دنیا است. ازجمله راهکارهای اساسی به عنوان ابزاری کار آمد در جهت کاستن از مخاطرات فوق، شناسایی عوامل دخیل در ایجاد مخاطرات و پهنه بندی میزان خطر است. پژوهش ...  بیشتر
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)
22. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)

ذبیح اله رستمی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.16682.1056

چکیده
  در این پژوهش برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز سد ایلام از طریق وزن دهی به معیارهای اصلی و با استفاده از توابع عضویت فازی و ایجاد بهترین تابع رابطه بین حضور و عدم حضور زمین لغزش و مجموعه‌ای ...  بیشتر
بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی
23. بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی

سید ابوالفضل مسعودیان

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1391، ، صفحه 15-33

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2012.2441

چکیده
  چرخندهای عرض میانه از در فراهم آوردن بارش ایران نقش با ارزشی دارند. بررسی 43 سال داده‎های ارتفاع ژتوپتانسیل تراز 1000 هکتوپاسکال نشان داد که در طی سال‎های اخیر تعداد چرخندها به سبب گرمایش جهانی افزایش ...  بیشتر
بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)
24. بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

حسنعلی غیور؛ امیر حسین حلبیان؛ بیژن صابری؛ فرشته حسنعلی پور جزی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 11-27

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2013.2453

چکیده
  یکی از مسائل مهم در عصر حاضر، مسئله‌ی تغییر اقلیم می‌باشد که از مهم‌ترین نشانه های قابل مشاهده‌ی آن بارش‌های سنگین است که گاه مخرب و زیان بار بوده و تأثیرات ناخوشایندی بر محیط زندگی انسان وارد می‌سازند ...  بیشتر
هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران
25. هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران

محسن جامی؛ علی اصغر مریدی فریمان؛ مجتبی مهرپویان؛ غلامرضا مظلوم

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1392، ، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2013.2459

چکیده
  بیشترین فعَالیت­های لرزه­ای درشمال شرق ایران، در اطراف سیستم­های گسلی اصلی که اکثراً در راستایی تقریباً NW-SE توزیع یافته­اند، مشاهده می­شود. تحلیل­های فرکتالی به روش مربع شمار در شرق ایران ...  بیشتر