دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
1. ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

حمید نظری پور؛ مهدی صداقت؛ محمدرضا پودینه؛ امیرحسین حلبیان


2. رفتار زمانی – مکانی جزیره ی گرمایی کلانشهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

سیدابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری


4. اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فاطمه بیاتانی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ مختار کرمی؛ جواد طایی سمیرمی


5. اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1397

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ رضا شاهمرادی؛ علی نصیری خیاوی


6. شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی؛ الهام راوند


7. واکاوی بسامد رخداد رودبادها در زمان بارش‌های فرین در آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور


8. ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید سنگ آهن (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن قینرجه تکاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور اندبیلی


9. ارزیابی خطر زمین‌لرزه و پهنه‌بندی مخاطرات ‌محیطی مرتبط با آن در محدوده بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری؛ سلمان سوری


10. تنش های نوزمین ساختی در گستره ی رخداد زمین لرزه سنگچال (1336) - مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

هادی طبسی


11. برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های اتومات سلولی و SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


12. ارزیابی تغییر موقعیت رودباد جنب حاره ای مستقر بر روی ایران و آینده نگری آن براساس دو مدل اقلیمی CanESM2 و GFDL-CM3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

عبدالعظیم قانقرمه


13. تجزیه و تحلیل رفتار فصلی رخدادهای سیل و تغییرات زمانی آن در آبخیزهای هیرکانی (مطالعه نمونه: آبخیز‌های حوضه رودخانه گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

اکرم لالوزایی؛ امیر سعدالدین؛ آرش زارع؛ واحدبردی شیخ


14. بکار گیری مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (M .L.P) در پهنه بندی آسیب پذیری شهری با تاکید بر زلزله(مورد مطالعه منطقه٢٠ شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

لقمان محمودی؛ محمد تقی رضویان؛ عباس استاد تقی زاده؛ مرتضی قورچی


15. شناسایی مناسب‌ترین راهبردهای بیابان‌زایی به روش بردار ویژه و مدل ویگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


16. تحلیل فضایی مؤلفه های تاثیرگذار بر آلودگی هوای شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1399

هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل پور؛ منصور خیری زاده؛ مهتاب امرایی