تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
26. هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 17-28

محسن جامی؛ علی اصغر مریدی فریمان؛ مجتبی مهرپویان؛ غلامرضا مظلوم


27. ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 17-33

فریبا اسفندیاری درآباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ خداداد لطفی


28. تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot”

دوره 4، شماره 5، بهار 1394، صفحه 15-26

صمد فتوحی؛ مریم حسین پور؛ یاسمن یاری


31. تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 53-82

علی محمد خورشید دوست؛ عباس مفیدی؛ علی اکبر رسولی؛ کامل آزرم


32. آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 25-42

بهروز ساری صراف؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ اکرم والائی؛ وحیده ابطحی


33. ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد)

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 15-32

محمد شریفی پیچون؛ فاطمه زارع؛ کاظم طاهری نژاد


34. تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 1-18

حسن ذوالفقاری؛ مجتبی میرزایی


38. چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 17-34

ایمان باباییان؛ الهام فهیمی نژاد؛ محمد باعقیده؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی


41. پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 1-14

عباس احمدی؛ حمید ترنج زر؛ آزاده کاظمی


42. بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 19-40

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردار شهرکی


44. پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 21-38

خه بات درفشی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ صدرالدین متولی؛ ایمان خاکپور


45. ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

حمید نظری پور؛ مهدی صداقت؛ محمدرضا پودینه؛ امیرحسین حلبیان


47. پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 29-48

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ اکبر زهرایی


48. پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 29-43

حسین نگارش؛ وحید فیضی؛ علی اصغر هدایی؛ مریم ملاشاهی؛ منصوره شاه حسینی


50. ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR

دوره 4، شماره 5، بهار 1394، صفحه 27-45

فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی