تعداد مقالات: 259
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
51. برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 21-38

کرامت نژاد افضلی؛ محمد رضا شاهرخی؛ فاطمه بیاتانی


52. تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 23-44

رضا دوستان


53. ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR

دوره 4، شماره 5، بهار 1394، صفحه 27-45

فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی


54. پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 29-48

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ اکبر زهرایی


55. پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 29-43

حسین نگارش؛ وحید فیضی؛ علی اصغر هدایی؛ مریم ملاشاهی؛ منصوره شاه حسینی


56. ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 31-48

مژگان انتظاری؛ فاطمه خدادادی


57. تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 31-48

میربهروز ذکی زاده اوماسلان علیا؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصر زاده؛ مهری اکبری


60. ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 33-46

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی


62. بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 35-46

شهریار خالدی؛ سمیه کمالی؛ فهیمه محمدی


63. بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 35-50

شمس اله عسگری؛ عزت اله قنواتی؛ صمد شادفر


64. تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 37-52

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ فاطمه قادری


66. تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 41-60

مهدی فیض اله پور؛ خالق احمدی


67. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 41-58

مریم سید عبداللهی؛ بهلول علیجانی؛ قاسم عزیزی؛ فریده اسدیان


68. ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 41-62

سمیرا جعفری آذر؛ غلامرضا سبزقبایی؛ مرتضی توکلی؛ سولماز دشتی


69. تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 43-60

مسعود جلالی؛ مهدی دوستکامیان؛ فرشته محمدی بیگدلی


70. اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 47-67

عباسعلی آروین؛ امیر حسین حلبیان؛ محسن بهارلو


71. تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 83-96

سارا پیش یار؛ حسن خسروی؛ علی طویلی؛ آرش ملکیان


72. رفتار زمانی – مکانی جزیره ی گرمایی کلانشهر اصفهان

دوره 9، شماره 24، تابستان 1399

سیدابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری


73. مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 35-50

هاشم نوری؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ عطااله کاویان؛ مرزبان فرامرزی


74. پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 37-62

بتول زینالی؛ وحید صفریان زنگیر


75. ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 39-52

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زیبا چشمه سفیدی