تعداد مقالات: 228
51. تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 83-96

سارا پیش یار؛ حسن خسروی؛ علی طویلی؛ آرش ملکیان


52. تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 43-60

مسعود جلالی؛ مهدی دوستکامیان؛ فرشته محمدی بیگدلی


53. ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 33-46

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی


55. ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 31-48

مژگان انتظاری؛ فاطمه خدادادی


56. بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 35-46

شهریار خالدی؛ سمیه کمالی؛ فهیمه محمدی


57. تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 23-44

رضا دوستان


58. تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 31-48

میربهروز ذکی زاده اوماسلان علیا؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصر زاده؛ مهری اکبری


59. بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 15-34

لیلا گرجی؛ جواد طباطبایی؛ اکبر قاضی فرد؛ مژگان انتظاری


60. تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 37-52

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ فاطمه قادری


61. تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 41-60

مهدی فیض اله پور؛ خالق احمدی


62. برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 21-38

کرامت نژاد افضلی؛ محمد رضا شاهرخی؛ فاطمه بیاتانی


63. بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 35-50

شمس اله عسگری؛ عزت اله قنواتی؛ صمد شادفر


65. تحلیل گسترة فضایی عناصر و مواد آلاینده در محدوده شهری باقرشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

حبیب اله فصیحی


68. بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 43-60

عباسعلی آروین؛ غلامعلی مظفری؛ جلال نوروز باقری


69. تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 49-60

محبوبه فرزندی؛ حجت رضایی پژند؛ نفیسه سید نژاد گلخطمی


71. پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 57-75

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مهدی نارنگی فرد


73. دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 97-122

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مرضیه جمشیدی مطلق؛ قاسم لکزاشکور


75. مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 61-78

حسین غضنفرپور؛ سمیرا حسن زاده؛ محدثه حامدی