تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
101. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 69-84

جواد شهرکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ مرتضی یعقوبی


102. بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 63-88

حسن فتحی زاد؛ اعظم غلامی نیا؛ محمد حسین مبین؛ حمید سودائی زاده


103. سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 67-90

مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد؛ سید علی طباطبایی


106. روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 63-86

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی


107. ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 67-88

بتول زینالی؛ الهام شکرزاده فرد؛ الناز پیروزی


109. ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 53-66

مهسا نخستین روحی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ توحید رحیم پور


111. اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 69-88

سعید بساطی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی


112. بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 75-94

سید عبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


113. رفتار زمانی – مکانی جزیره ی گرمایی کلانشهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

سیدابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری


114. تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 69-85

حسین عساکره؛ سهیلا رحیمی؛ فاطمه ترکانی


117. شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 81-93

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


120. پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 101-116

مسعود مرادی؛ برومند صلاحی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


121. ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 99-116

ابراهیم نوحانی؛ فریبا دارابی؛ ادریس معروفی نیا؛ خه بات خسروی


122. ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 85-100

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمدرضا پودینه


123. تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 91-108

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ عایشه شامخی؛ عباسعلی داداشی رودباری


124. مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 89-104

عطااله کاویان؛ مریم نامدار؛ محمد گلشن؛ معصومه بحری