تعداد مقالات: 228
127. برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 75-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


128. ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 77-88

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ مریم رجب پور


129. ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

حمید نظری پور؛ مهدی صداقت؛ محمدرضا پودینه؛ امیرحسین حلبیان


130. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 87-109

هادی علی نیا؛ علی اصغر مریدی؛ نصیر نادری میقان


131. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW)

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 105-137

مجید ابراهیمی؛ محمد سلمانی مقدم؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم نوری


132. کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 117-138

حسن فرج زاده؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


133. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 117-144

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی


134. شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 101-118

مهدی بروغنی؛ سیما پورهاشمی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمیدرضا مرادی


136. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 103-122

فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ مجید افسر؛ شراره سعیدپور


137. مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد)

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 109-142

هادی بهادری؛ آراز هاشمی نژاد؛ مریم برّانی؛ امجد کریمی


138. ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران)

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 107-222

الهام گلیجی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مسعود منوری


139. ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 99-120

اصغر اصغری مقدم؛ علی آدیگوزل پور؛ عباس محمدی


141. تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 89-104

سید علی المدرسی؛ سید احمد میردهقان اشکذری


142. ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز)

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 109-130

میر مهرداد میرسنجری؛ علیرضا ایلدرمی؛ سحر عابدیان؛ عارفه علیمحمدی


143. ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 111-130

سیمین شجاعی باغینی؛ رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی


144. -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 59-106

هادی طبسی؛ ابوالفضل نجیمی


145. اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 83-100

رضا قضاوی؛ سحر بابایی حصار؛ مهدی عرفانیان


146. شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ روح الله صیدی


147. ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 13-28

مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ خه بات خسروی؛ تریفه ادریسی


148. بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 125-140

حبیب اله فصیحی؛ محسن حمیدی؛ سعید استاد فرج


149. مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران)

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 143-164

مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی


150. باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 123-140

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی