تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
126. تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 89-106

رئوف مصطفی‌زاده؛ وحید صفریان‌زنگیر؛ خدیجه حاجی


127. عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 87-102

ساناز زراعتی؛ محمد ذونعمت کرمانی


128. ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره)

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 83-98

ابراهیم نوحانی؛ علیرضا معلای مزرعی


129. مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 89-108

شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اردوان قربانی؛ سجاد میرزایی


132. برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 75-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


133. ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 77-88

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ مریم رجب پور


134. بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 95-110

سیده محدثه موسوی؛ هادی جعفری؛ علی اکبر مومنی؛ جهانگیر سپهری


135. کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB)

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 0-0

مهناز شیران؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ پائولو موتزی؛ حامد ادب؛ ابوالقاسم امیراحمدی


136. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 87-109

هادی علی نیا؛ علی اصغر مریدی؛ نصیر نادری میقان


137. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW)

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 105-137

مجید ابراهیمی؛ محمد سلمانی مقدم؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم نوری


138. کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 117-138

حسن فرج زاده؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


139. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 117-144

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی


140. شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 101-118

مهدی بروغنی؛ سیما پورهاشمی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمیدرضا مرادی


142. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 103-122

فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ مجید افسر؛ شراره سعیدپور


143. مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد)

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 109-142

هادی بهادری؛ آراز هاشمی نژاد؛ مریم برّانی؛ امجد کریمی


144. ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران)

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 107-222

الهام گلیجی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مسعود منوری


145. ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 99-120

اصغر اصغری مقدم؛ علی آدیگوزل پور؛ عباس محمدی


147. تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 89-104

سید علی المدرسی؛ سید احمد میردهقان اشکذری


148. ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز)

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 109-130

میر مهرداد میرسنجری؛ علیرضا ایلدرمی؛ سحر عابدیان؛ عارفه علیمحمدی


149. ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 111-128

سیمین شجاعی باغینی؛ رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی


150. -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 59-106

هادی طبسی؛ ابوالفضل نجیمی