تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
151. اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 83-100

رضا قضاوی؛ سحر بابایی حصار؛ مهدی عرفانیان


152. شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 111-122

محمد صادق علیائی؛ علی باریکلو؛ مسلم ثروتی


153. اولویت‌بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل ‏SWAT

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 0-0

بهناز سرایی؛ علی طالبی؛ احمد مزیدی؛ سارا پرویزی


154. ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا

دوره 5، شماره 7، بهار 1395، صفحه 13-28

مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ خه بات خسروی؛ تریفه ادریسی


155. بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 125-140

حبیب اله فصیحی؛ محسن حمیدی؛ سعید استاد فرج


156. مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران)

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 143-164

مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی


157. باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 123-140

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی


158. ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل IHPW

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 105-126

لیلا گلی مختاری؛ علی شکاری بادی؛ زهرا بشکنی


161. ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA)

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 131-146

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


163. ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 101-114

محمد غلامی؛ مهدی احمدی


164. تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 123-144

محسن دهقانی درمیان؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد


165. بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 129-146

حسین سرگزی؛ مجید اونق؛ حسین بارانی


167. واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 127-144

خداکرم حاتمی بهمن بیگلو؛ سعید موحدی


168. مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 141-152

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ میلاد رستمی


169. بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش)

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 137-154

مرتضی قیصوری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی


171. مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 115-130

فریبا اسفندیاری؛ راضیه قربانی فیل‌آبادی؛ علی نصیری خیاوی؛ رئوف مصطفی‌زاده


172. ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 123-150

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ مهدیه سلیمانی


175. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 145-163

یاسر حسینی؛ جواد رمضانی مقدم؛ زهرا عبدالعلی زاده