تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
178. ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE)

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 163-180

خلیل حبشی؛ شاهین محمدی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی


180. بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 153-168

فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی


181. تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 169-188

مصطفی کریمی؛ سیف اله کاکی


182. تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016)

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 151-174

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مهناز جعفری


183. ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 131-146

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی دوست؛ سید احمد حسینی


184. شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 163-186

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان


186. اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فاطمه بیاتانی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ مختار کرمی؛ جواد طایی سمیرمی


187. ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 175-194

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول


188. ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 181-206

غلامحسن جعفری؛ زینب براتی


189. برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 189-204

محمدرضا عزیززاده؛ خدیجه جوان؛ علی اکبر رسولی؛ الناز استادی


190. برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 175-194

فرشاد علیزاده؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند


191. ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 147-166

رضا طلایی؛ حمیدرضا پیروان؛ فرزانه عظیمی مطعم


192. ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 187-206

علی حسینی؛ فرشیده امیدواری؛ علیرضا فلاحی؛ زهرا اهری؛ شریف مطوف


193. واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 179-198

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


196. شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس

دوره 7، شماره 15، بهار 1397، صفحه 207-220

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی