تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
226. شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی؛ الهام راوند


228. نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 227-240

رضا اسماعیلی


229. واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش در گستره ی ایران زمین

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 0-0

زهرا حجازی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ علیرضا کربلائی درئی؛ میثم طولابی نژاد


230. واکاوی بسامد رخداد رودبادها در زمان بارش‌های فرین در آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور


231. ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید سنگ آهن (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن قینرجه تکاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور اندبیلی


232. ارزیابی خطر زمین‌لرزه و پهنه‌بندی مخاطرات ‌محیطی مرتبط با آن در محدوده بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری؛ سلمان سوری


233. تنش های نوزمین ساختی در گستره ی رخداد زمین لرزه سنگچال (1336) - مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

هادی طبسی


234. برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های اتومات سلولی و SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


235. ارزیابی تغییر موقعیت رودباد جنب حاره ای مستقر بر روی ایران و آینده نگری آن براساس دو مدل اقلیمی CanESM2 و GFDL-CM3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

عبدالعظیم قانقرمه


236. تجزیه و تحلیل رفتار فصلی رخدادهای سیل و تغییرات زمانی آن در آبخیزهای هیرکانی (مطالعه نمونه: آبخیز‌های حوضه رودخانه گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

اکرم لالوزایی؛ امیر سعدالدین؛ آرش زارع؛ واحدبردی شیخ


237. بکار گیری مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (M .L.P) در پهنه بندی آسیب پذیری شهری با تاکید بر زلزله(مورد مطالعه منطقه٢٠ شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

لقمان محمودی؛ محمد تقی رضویان؛ عباس استاد تقی زاده؛ مرتضی قورچی


239. شناسایی مناسب‌ترین راهبردهای بیابان‌زایی به روش بردار ویژه و مدل ویگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


240. تحلیل فضایی مؤلفه های تاثیرگذار بر آلودگی هوای شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1399

هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل پور؛ منصور خیری زاده؛ مهتاب امرایی


241. شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای

دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 241-258

مجید منتظری؛ راضیه فنایی