ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی

3 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

محاصره تهران در میان گسل­های شمالی و جنوبی، این احتمال وجود دارد که در صورت فعالیت گسل شمالی زلزله­ای به قدرت 7 ریشتر و در صورت فعالیت گسل جنوبی زلزله­ای با توانائی 6 ریشتر تهران را تکان خواهد داد. همچنین در تحقیقات آژانس بین المللی ژاپن (جایکا) به این نکته اشاره شده است که در صورت فعال شدن گسل ری، بزرگترین آسیب ناشی از زلزله در تهران روی خواهد داد. از این رو قرار داشتن اکثر بافت‌های فرسوده شهر تهران در پهنه‌های با خطر بالا‌ی زلزله وفقدان خدمات عمومی‌مورد نیاز که از مشکلا‌ت و معضلا‌ت عمده بافت‌های فرسوده شهری می­باشد، توجه به این مسائل را در این بافت­ها دو چندان می­کند.  هدف از این مقاله بررسی ویژگی­های کالبدی بافت فرسوده و بکارگیری شیوه­ها و راهبردهای موجود در جهت ارزیابی ریسک­های بالقوه ناشی از رخداد زلزله با استفاده از یک مدل مفهومی ارائه شده به منظور تعیین ریسک­های بالقوه به روش کیفی در محله سنگلج شرقی، واقع در منطقه 12 تهران، می­باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرفتگی عرض معبر و انهدام ساختمان­ها به ترتیب طیف شدت ریسک­های بالقوه برای محدوده مورد مطالعه را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Potential Risks Originating From Earthquake in Old Textures A case Study: Eastern Sanglaj Situated in District 12, Tehran

نویسندگان [English]

 • Hosein Negaresh 1
 • Robab Noruzi 2
 • Vahid Fayzi 3
 • Mansoureh Shah Hoseini 4
1 Sistan and Baluchestan University
2 Climatology
3 Tehran Univ
4 Sistan qand Baluchestan University
چکیده [English]

Since Tehran is surrounded among of northern and southern faults, it is probable that in case of activation of northern fault, a seven-Richter earthquake and in case of activation of southern fault, a six-Richter earthquake will occur in Tehran. Also this earthquake has been illustrated by researches of international agency of Japan (Jaika) so that if fault in Rei becomes active, the biggest damage originating from earthquake will occur. The fact that the  majority of old texture parts of Tehran are situated in areas with high risk of earthquake and lack of vital public services which are among the problems of urbane  old textures, increases the importance of attention to these issues. The aim of this article is to investigate the properties of old textures and applying of methods and existing approaches in order to evaluate potential risks caused by earthquake while employing a conceptual model presented in order to determine potential risks qualitatively in Eastern Sanglaj , situated in district 12 of Tehran.  The results of study show that blockage of the width of roads and ruining of buildings are the highly potential risks of studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthquake
 • Potential Risks
 • Eastern Sanglaj District
 • Old Texture
 1. اشراقی، مهدی، ایرانمنش، فاضل ، 1383، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، تشخیص بلوک­های شهری با بافت فرسوده در سطح شهر تهران، مرکز اطلاعات طرح­ های جامع و تفضیلی تهران
 2. ایمانی، سعید،1384 ، مفاهیم و روابط بنیادی مدیریت ریسک زمین لغزش، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه
 3. امینی حسینی ، کامبد ، مازیار حسینی، محمدکاظم جعفری، 1385، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، چالش­ها و راهبردهای مدیریت بحران در شهر تهران
 4. بربریان، مانوئل،1371،پژوهش و بررسی زمین ساخت و بررسی ژرف نوزمین ساخت، و خطر زمین لرزه گسلش در شمال تهران، سازمان زمین شناسی کشور

 

 

 1. بربریان، مانوئل و همکاران 1372،«پژوهش و بررسی ژرف­نوزمین­ساخت، لرزه­زمین­ساخت و خطر زمینلرزه،  گسلش در گستره تهران و پیرامون ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، گزارش 56، چاپ دوم، تهران
 2. توکلی، بهروز، 1372، مبانی تحلیل خطر زمین­لرزه،  موسسه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران 
 3. حاتمی نژاد، حسین، گیوه­چی، سعید، 1385، راهبردهای بنیادی به منظور شناسائی و تحلیل ریسک­های بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
 4. زنگی آبادی،علی، تبریزی،نازنین،1385، زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 56،صص115-130.
 5. سرتیپی پور، محسن، 1385،بلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی،  شماره 12، صص 66-59

10.عبیری جهرمی، امین، عبدیمدل، بهرام، 1385، مفهومی خطر، ریسک ، آسیب پذیری ، خسارات ناشی از بلایای طبیعی، همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

11.عندلیب، علیرضا، 1385، توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران: ضرورت­ها و راهبردها دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت،

12.قریب، فریدون، 1376،راهنمای طراحی شبکه حمل و نقل شهری، انتشارات دانشگاه تهران

13.مکانیابی اماکن اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله با بهره گیری از سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران)،1385 ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

14.یارمند، شهرام ، هاشمی، سیدمهدی،1386،بهسازی بافت های فرسوده شهری و راهکار مناسب جهت جلوگیری از معضلات زلزله در قالب برنامه ریزی شهری، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

15.گروه همکاری­های بین­المللی ژاپن (جایکا)، 1380، پروژه ریزپهنه بندی لرزه­ای شهر تهران- مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی شهر تهران،

16. هدائی، علی اصغر ، 1375، تهدیدات طبیعی تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1375 صفحه 6

17.توکلی، بهروز، 1372،مبانی تحلیل خطر زمین­لرزه، ، موسسه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

 1. Ahmad Pour Ahmad, 2007, Saeed Give chi, A Practical Model for Debris Management after Earthquake in Urbane Zones
 2. Tchalenko, J.s et al. 1974. "Tectonic Framework of the Tehran Region" Geol. Survey. IRAN ,No 29/7 - 47